Yeniyetmə və yetişkinlərin peşəkar psixoloji xidmət üçün müraciət etdiyi və güvəndiyi tək ünvan!

Yeniyetmə və yetişkinlərin peşəkar psixoloji xidmət üçün müraciət etdiyi və güvəndiyi tək ünvan!

Müasir fizioterapiya üsulları ilə bütün xəstəliklərinizdən qurtulun!

Müasir fizioterapiya üsulları ilə bütün xəstəliklərinizdən qurtulun!

Təşviş pozuntuları

Təşviş pozuntuları

Təşviş pozuntuları qrupuna bir sıra pozuntular daxildir. Bunlar: Panik pozuntu, Generalizə olunmuş təşviş pozuntusu, Sosial fobiya, Aqorafobiya, ayrılıq təşviş pozuntusu.
Əhval-ruhiyyə pozuntuları

Əhval-ruhiyyə pozuntuları

Əhvar ruhiyyə pozuntularına depressiya, əhval ruhiyyənin kəskin dezrequlyasiyası və distimiya daxildir.
Posttravmatik stress və əlaqəli pozuntular

Posttravmatik stress və əlaqəli pozuntular

Əsas əlamətləri stress keçirilən ilk gündən başlayaraq özünü kəskin stress reaksiyası daha sonra kəskin stress pozuntusu
Dissosiativ pozuntular

Dissosiativ pozuntular

Dissosiativ və ya konversion pozuntular, keçmiş hadisələrə qarşı yaddaş, özünü şəxsiyyət kimi başa düşmək qabiliyyəti...
Psixosomatik və əlaqəli pozuntular

Psixosomatik və əlaqəli pozuntular

Psixosomatik pozuntular psixoloji narahatlıqlarla əlaqəli yaran və fiziki formada
Yemə pozuntuları

Yemə pozuntuları

Yemək yemə pozuntuları, yemək yemə davranışı və yeməklə əlaqəli hislərin və düşüncələrin şəxsə ciddi formada narahatlıq yaratması ilə ortaya çıxır.
Şəxsiyyət pozuntuları

Şəxsiyyət pozuntuları

Hər kəsin özünə xas şəxsiyyət xüsusiyyətləri var. Bunlar hər kəsi bir-birindən ayırd edən xüsusiyyətlərdir. Birinin necə düşündüyü və davrandığı, problemləri ...
Obsessiv – kompulsiv və əlaqəli pozuntular

Obsessiv – kompulsiv və əlaqəli pozuntular

Təşviş yaradan sarışan fikirlərin meydana çıxması və həmin fikirlərin öz növbəsində...
Cinsi disfunksiyalar

Cinsi disfunksiyalar

İnsan bədəni cinsi münasibətə müvafiq şəkildə təchiz edilmişdir lakin bəzi amillərə bağlı olaraq bəzən cinsi funksiyalarda problemlər çıxa bilir.
Postpartum və postnatal

Postpartum və postnatal

Bu mərhələdə, sinir toxumasında baş verən dəyişiklikləri nəzərdən keçirmək
Ailə və məişət problemləri

Ailə və məişət problemləri

Çoxları hesab edir ki, ailə daxilində baş verən məsələlər...
Yeniyetməlik dövrünün problemləri

Yeniyetməlik dövrünün problemləri

Yuxu pozuntuları

Yuxu pozuntuları

Hər hansı səbəbdən 8 saatlıq yuxu rejimində əsaslı və davamlı davam edən dəyişikliyin olması yuxu pozuntularına bir işarədir.
Ailə psixoterapiyası

Ailə psixoterapiyası

Ailə üzvlərinin bir biri ilə münasibətlərini düzəltməyə , mövcud problemləri tənzimləməyə...
Koqnitiv-davranış psixoterapiyası

Koqnitiv-davranış psixoterapiyası

Disfunksional fikirlər, davranış və emosiyalara bağlı olan problemlərin həllinə yönələn...
Psixodinamik Psixoterapiya

Psixodinamik Psixoterapiya

Psixoanalitik nəzəriyyəsindən qaynaqlanan psixoterapiya metodudur...
Transpersonal Psixoterapiya

Transpersonal Psixoterapiya

Psixologiyada canlı və cansız varlıqlar arasında enerjiinformasiya əlaqələrinin yaranmasında...
Sxema Terapiya

Sxema Terapiya

Dəyişdirilməsi çətin olan və uşaqlıqda və yeniyetməlikdə əhəmiyyətli mənşələrə malik olan psixoloji pozğunluqlar üçün...
Pozitiv Psixoterapiya

Pozitiv Psixoterapiya

Qısamüddətli pozitiv psixoterapiya, hər yaş kateqoriyasına və sosial qruplara çatmaq da daxil olmaqla, mübahisəsiz üstünlüklərə...
Geştalt terapiya

Geştalt terapiya

Gestalt psixologiyası 20ci. əsrin ilk illərində Avropada inkişaf edən və təsirlərini indiki vaxtda da davam etdirən bir psixologiya...
Loqos.az logo
"Loqos" Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzi 2014-cü il, martın 2-də Bakının Nərimanov rayonunda ilk fəaliyyətinə başlamışdır. İnsanların psixoloji durumunun şəraitə uyğun müdafiəsi kimi çətin vəzifəni öz üzərinə götürən Mərkəz qısa zaman ərzində özünü təsdiqləyə, intellektual-maarifçi təmayüllü təşkilat olaraq əhali arasında tanimişdır.

Copyright by Loqos. All rights reserved.

Copyright by Loqos. All rights reserved.